Tijdens de fase van inrichting wordt, met zo min mogelijk overlast, overgegaan tot de definitieve plaatsing van de nieuwe hardware en / of de inrichting zoals besproken tijdens het ontwerp. De voor geconfigureerde goederen worden gebracht en in de bestaande infrastructuur of in de nieuw te leveren infrastructuur opgenomen. Hierbij wordt op een dusdanige manier gewerkt dat de overlast tot een minimum wordt beperkt. Denk hierbij aan het zo kort mogelijk onderbreken van kritische bedrijfsprocessen en het stap voor stap vervangen van eventuele hardware. Hierbij wordt altijd in overleg met de klant gehandeld. Soms wordt in overleg besloten bepaalde handelingen buiten kantooruren te verrichten.

Na de installatie wordt een ronde gemaakt langs de gebruikers om te kijken of de nieuwe inrichting naar behoren werkt. Indien er aanpassingen nodig zijn worden deze in samenspraak met de gebruiker aangepast binnen de afgesproken grenzen met het management. Indien er hierna geen openstaande punten meer zijn is de inrichten, en de eerste fase van de oplevering voltooid. De tweede, en de definitieve oplevering vindt meestal plaats na circa 10 dagen. De regel leert dat er binnen enkele dagen toch nog een paar aanpassingen vereist zijn die in eerste instantie niet worden gemeld door de klant.