Reparatie

Wij repareren eigenlijk alle soorten hardware. Denk hierbij aan servers, werkstations, notebooks en camera systemen welke door ons zijn geleverd. Hardware welke niet door ons is geleverd kunnen we vaak wel repareren maar hiervan zijn minder componenten op voorraad. Wij zijn geen doorgeef luik voor de reparatie van de hardware naar de fabrikant, en bij een defect behoeft U ook geen contact op te nemen met de fabrikant. De klacht of storing mag hier worden gemeld. Wij lossen hardware problemen middels onze eigen voorraad en partners zo snel mogelijk voor U op. Indien een apparaat binnen de garantie valt vervangen wij EERST de defecte componenten (of het gehele apparaat ) om deze zo snel mogelijk weer operationeel te hebben. Vervolgens zullen wij de garantie claimen bij de fabrikant, dit om een zo spoedig mogelijke afhandeling te waarborgen! De klant is echter zelf verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van een back-up. Het herstellen van data en of gegevens valt nimmer onder de garantie.

Bij reparatie aan de software matige kant maakt het vaak niet uit of wij de hardware hebben geleverd. Na een eerste inventarisatie van het probleem ontvangt u een schatting en prijsopgave van de kosten. De eerste onderzoekskosten bedragen meestal € 42,50 exclusief BTW.

Storingen

Storingen voorkomen we het liefste! Helaas lukt dit niet altijd, maar we zien wel dat regulier onderhoud helpt om storingen te voorkomen. Indien er toch een storing plaatsvind welke de kritische bedrijfsprocessen in het gedrang brengt doen wij er alles aan om deze zo spoedig mogelijk te verhelpen. Het melden van storingen met een duidelijke omschrijving kan altijd per mail of per telefoon. Het melden van storingen door NIET PPA Computers klanten of op “niet door ons geleverde goederen en inrichtingen “ kan altijd, maar kost om op te lossen vaak meer tijd omdat er een inventarisatie nodig is.