Tijdens de ontwerpfase worden de aandachtspunten uit de inventarisatie voorop gesteld. Wat zijn de voornaamste hekelpunten en wat zijn de wensen. Deze wensen en verbeterpunten worden gebruikt om samen met de benodigde, en de te behouden hardware een plan van aanpak te maken hoe de nieuwe omgeving eruit moet gaan zien.

Deze fase resulteert in een offerte waarbij we proberen in zo min mogelijk technische taal een duidelijk beeld te scheppen van hoe we de wensen in willen vullen in de vernieuwde omgeving, wat de werkwijze zal zijn en wat de kosten zullen zijn. Een mondelinge toelichting op de offerte naar aanleiding van de vragen volgt.